30 روز تخفیف دوره

فرصت باقیمانده

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

بازگشایی پایگاه آموزشی حامی صنعت

بازگشت حامی صنعت

پس از تغییرات بنیادین در کادر شرکت و مهاجرت دوستان عزیزمان که از سال 1394 در قالب وبسایت‌های EXPERT ME و شرکت حامی صنعت گستر با آنها همکاری داشتیم اکنون توفیق یافته‌ایم با تیمی جدید پایگاه علمی، آموزشی حامی صنعت را باز راه اندازی نماییم باشد که به لطف خدای بزرگ ما را یاری بفرمایید.