دانلود کتاب Bioprocess Engineering Principles

Bioprocess Engineering Principles, Second Edition

Bioprocess Engineering Principles, Second Edition


دانلود کتاب اصول مهندسی فرآیندهای زیستی

توضیحات کتاب: (ترجمه ماشینی)

این نسخه جدید (2) درآمدی بر اصول مهندسی زیست پردازش را برای خواننده با پیشینه مهندسی محدود پوشش می دهد. این تجزیه و تحلیل فرآیند از نقطه نظر مهندسی ، با استفاده از مثالهای کار شده و مشکلاتی است که مربوط به سیستم های بیولوژیکی است. کاربرد مفاهیم مهندسی در زمینه های بیوتکنولوژی مدرن مانند تولید پروتئین نوترکیب ، تصفیه بیولوژیکی ، سوخت های زیستی ، تولید دارو و مهندسی بافت و همچنین تخمیر میکروبی نشان داده شده است. زیرشاخه های اصلی برنامه درسی مهندسی همه تحت پوشش هستند. موازنه مواد و انرژی ، فرآیندهای حمل و نقل ، واکنش ها و مهندسی راکتور. با استفاده از مطالب جدید و گسترش یافته ، کتاب درسی کتاب همچنان کتاب مورد علاقه دانشجویانی است که می خواهند به سمت مهندسی پردازش بیو روند.

 

 This welcome new edition covers bioprocess engineering principles for the reader with a limited engineering background. It explains process analysis from an engineering point of view, using worked examples and problems that relate to biological systems. Application of engineering concepts is illustrated in areas of modern biotechnology such as recombinant protein production, bioremediation, biofuels, drug development, and tissue engineering, as well as microbial fermentation. The main sub-disciplines within the engineering curriculum are all covered; Material and Energy Balances, Transport Processes, Reactions and Reactor Engineering. With new and expanded material, Doran’s textbook remains the book of choice for students seeking to move into bioprocess engineering.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!